Krediidikorraldusteenuseid pakkuva kontserni Intrum Justitia värske Euroopa Tarbijate Maksekäitumise uuringu kohaselt on noorte majanduslik iseseisvumine muutunud raskemaks.

50% eestlastest usub, et nende lapsed ei saa rahalise olukorra tõttu kodust välja kolida nii ruttu kui nad sooviksid. See on uuringus osalenud Euroopa riikide seas kõige kõrgem protsent ning selgelt kõrgem kui uuringu keskmine (36%). 33% vanematest teavad kindlalt, et peavad oma laste rahalist toetamist jätkama peale nende väljakolimist, 49% on arvestanud sellega, et nad tõenäoliselt peavad oma lapsi rahaliselt toetama ning ainult 18% usub, et nende lapsed ei vaja rahalist toetust.

Lisaks näitas uuring, et 12% alla 35-aastastest eestlastest on pidanud vähemalt korra koju tagasi kolima. Üks tagasikolimise põhjuseid on oma rahaasjadega hakkama saamiseks vajalike teadmiste ja oskuste puudumine. Vanemad usuvad, et koolidel lasub suur vastutus õpetada noortele leibkonna majandamist (43%) ning 79% täiskasvanutest arvab, et noored peaksid koolis seda rohkem õppima.